Tervetuloa Nivalan Metallityöväen Ao 353 ry:n kotisivuille

 

Tarkoituksemme on näillä ammattiosaston kotisivuilla tiedottaa jäsenille ajankohtaisista asioista ja kertoa tapahtumistamme.

Tarkoituksemme on jäsenten yhteistoiminnan kautta parantaa alueemme työpaikoilla palkka- ja työehtoja sekä työturvallisuutta, edesauttaa työpaikkojen säilymistä sekä työttömyyskassan kautta turvata jäsenten toimeentulo työttömyyden varalta. Tärkein tehtävämme on valvoa Teollisuusliiton neuvottelemien sopimusten toteutumista työpaikoilla. Tämän lisäksi ammattiosaston tarkoituksena on koota yhteen alueen metallityöntekijät sekä luoda mahdollisimman laaja luottamusmiesverkosto, joka ulottuisi pienimmillekin työpaikoille. Toimintavalmiuksien kehittämiseksi järjestämme jäsenistölle koulutusta ja ajankohtaisseminaareja. Lisäksi vapaa- ajan toiminta on ammattiosastomme keskeistä sisältöä.

Edunvalvontatehtäväänsä ammattiosasto toteuttaa suurimmilla työpaikoilla työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiestensä välityksellä. Muilla työpaikoilla luottamusmiehet toimivat varsin itsenäisesti, saaden ammattiosaston ja liiton asiantuntijapalveluja. Pienenpien työpaikkojen edunvalvonnan ammattiosasto toteuttaa kiinteässä yhteistyössä aluetoimiston ja liiton toimitsijoitten kanssa.

Ammattiosaston toimikunta luo edellytyksiä koko toiminta- alueen edunvalvonnalle, kartoittaen toiminta-alueen työpaikat, kouluttaen luottamushenkilöitä ja jäsenistöä, hoitaen yhteydet ja valinnat ym. toimintaa ylläpitävät tehtävät. Lisäksi toimikunta vastaa ammattiosaston taloudesta sekä vapaa-ajan toiminnasta.


Y-tunnus 2087615-7